หมู่บ้านนักกีฬา Athletes Village

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔

หอพักแบบมีห้องน้ำในตัว

เป็นอาคารชั้นเดียวมีจำนวน  2 อาคาร หอพักสุรนิเวศ 13  และ 16

พักห้องละ 4 คน/ห้อง   ราคา 800 บาท/คน