หอพักแบบห้องน้ำรวม มีห้องน้ำทุกชั้น

>> หอพักสุรนิเวศ 1-6 หอพักหญิง เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบใต้ถุ่นโลง <<

พัก 4 คน/ห้อง   ราคา 2,200 บาท/คน/เทอม

หอพักห้องน้ำรวม หญิง