หอพักแบบห้องน้ำรวม มีห้องน้ำทุกชั้น

>> หอพักหญิง หอพักสุรนิเวศ 1-6 เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบใต้ถุนโล่ง <<

พัก 4 คน/ห้อง   ราคา 2,200 บาท/คน/เทอม

หอพักหญิง แบบห้องน้ำรวม