รวมพลคนรักสุขภาพ

“รวมพลคนรักสุขภาพ” จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
นักศึกษาและบุคลากร
ประกาศ “KICK OFF สุรนารีเกมส์”
ร่วมแรงร่วมใจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44